Site icon وبلاگ سنجمان

مدیریت منابع چیست؟

مدیریت منابع فرایندی است که توسط آن مشاغل منابع مختلف خود را به طور موثر مدیریت می‌کنند.

این منابع می‌توانند

باشند.

اگر دقت کرده باشیم، می‌بینیم که ریشه‌ی بخش مهمی از اشتباهات‌مان را باید در درک ضعیف یا نادرست از مفهوم منبع (Resource) جستجو کنیم.

البته ریشه‌ی مشکلات، همواره در درک ضعیف از مفهوم منابع نیست. موارد بسیاری را می‌توان یافت که ما منابع خود را به درستی تشخیص داده‌ایم؛ اما در مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع دچار خطا شده‌ایم.

در واقع مدیریت منابع شامل برنامه‌ها و بودجه برای افراد، پروژه‌ها، تجهیزات و لوازم است.

اگرچه اغلب از آن به عنوان مدیریت پروژه استفاده می‌شود، اما در بسیاری از زمینه‌های دیگر مدیریت کسب و کار نیز کاربرد دارد.

به ویژه یک تجارت کوچک به مدیریت منابع در تعدادی از زمینه ها توجه خواهد کرد، از جمله:

امور مالی

آیا می‌تواند هزینه‌های جاری را تأمین کند یا توانایی سرمایه گذاری در تجهیزات جدید یا آموزش کارکنان را دارد؟

کارکنان

آیا افراد مناسبی برای کار در اختیار دارد؟ اگر مشتری جدیدی به دست آورد آیا نیاز به استخدام دارد و اگر چنین است، این افراد چه مهارت‌هایی را باید داشته باشند؟

فضای فیزیکی

آیا دفتر یا فضای تولیدی شرکت پیکربندی شده است تا منابع دیگر برای حداکثر کارایی مدیریت شود؟

تجهیزات

آیا ابزار لازم برای انجام موارد لازم را دارد؟

فناوری

کسب و کار برای موفقیت به چه چیزی نیاز دارد و آیا باید منابع مالی برای تأمین بودجه از دست رفته تخصیص یابد؟

چرا مدیریت منابع موثر مهم است؟

مدیریت منابع به عنوان بخشی از مدیریت پروژه ، انجام بیشتر با کار کمتر است. هیچ کس پسماند را دوست ندارد، به خصوص در تجارت.

مدیریت منابع حول محور بهینه سازی و کارایی است.

وقتی می‌دانید برای موفقیت یک پروژه به چه مواردی نیاز دارید، می‌توانید نحوه برنامه ریزی منابع را به روشی کارآمد درک کنید.

برای برخی از شرکت‌ها، کارایی مطلوب آنقدر مهم است که کسی را که فقط به مدیریت منابع اختصاص دارد استخدام می‌کنند.

همچنین به عنوان مدیر منابع شناخته می‌شود.

مدیر منابع چه کاری انجام می دهد؟

در حالی که مدیران پروژه وظیفه ایجاد و تعیین وظایف برای انجام پروژه را بر عهده دارند، مدیران منابع در مورد تخصیص منابع مورد نیاز برای موفقیت در پروژه پاسخگو هستند.

در مدیریت پروژه

هنگامی که به عنوان مدیریت پروژه استفاده می‌شود، مدیریت منابع غالباً برای تسطیح و هموار سازی منابع اعمال می‌شود.

تسطیح منابع برای جلوگیری از کمبود یا موجودی اضافی با نگه داشتن موجودی منابع در سطحی که از هر دو مشکل جلوگیری کند ، طراحی شده است. نرم افزار تخصصی می تواند به تعیین آن سطح کمک کند.

همچنین در ارجاع به زمان لازم برای اتمام یک پروژه استفاده می‌شود.

با تسطیح، تاریخ‌های شروع و پایان به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که با قابلیت دسترسی به منابع مشبک شوند.

تسطیح ممکن است جدول زمانی پروژه را افزایش دهد.

هموار سازی منابع یک تکنیک زمان بندی است که سعی در رسیدن به یک مهلت مشخص دارد در حالی که از قله‌ها و دره‌های موجود در منابع جلوگیری می کند.

هدف استفاده مداوم از منابع در طول زمان است.

در ساده ترین سطح خود برای مشاغل کوچک، مدیریت منابع در واقع اطمینان از این است که یک شرکت از استعدادها و مواد خود به طور هوشمندانه و موثر استفاده می‌کند.

مقاله “مدیریت منابع چیست؟”

برای دریافت مقاله فوق به صورت فایل WORD و PDF کلیک کنید: