(۱۵ Mey) مصادف با ۲۵ اردیبهشت روز جهانی خانواده است. خانواده اولین و مهم ترین پایگاه اجتماعی است. به همین دلیل در سال ۱۹۹۳ مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای (۱۵ Mey) را روز جهانی خانواده نامید و به دنبال آن سال ۱۹۹۴ را سال جهانی خانواده نامگذاری کرد.
روز جهانی خانواده روز اتصال تمام گروه ها، سازمان ها، تشکیلات، موسسات و افرادی است که در سراسر جهان به نوعی دغدغه ای با موضوع خانواده دارند. از این رو در سراسر جهان با هدف
ارتقای دانش همگانی در مورد خانواده
تبادل مهارت و ارائه کمک های فنی و پشتیبانی
جلب توجه نهاد، سازمان و موسسات دولتی
امکان برقراری گفت و گو بین تمدن ها و فرهنگ های مختلف در زمینه خانواده
هر ساله اقدامات وسیعی برنامه ریزی، تدوین و اجرا می شود.
این برنامه ها شامل برگزاری سمینارهای متنوع، ارائه مقالات مرتبط، پژوهش در زمینه خانواده، مسابقات و غیره و غیره می باشد.
در این راستا گروه سنجاپ با تکیه بر دانش جمعی قدم به این عرصه گذاشته و تصمیم به برگزاری کمپین روز جهانی خانواده در شبکه های اجتماعی گرفته است. این کمپین با هدف
 آشنایی افراد و گروه ها درمورد روز خانواده،
 برگزاری مسابقه،
 توجه به کهنسالان و خردسالان در خانواده،
ارتباط گرفتن و توجه به دیگر اعضای خانواده در شبکه های اجتماعی،
و در نهایت برگزاری پیمایشی با موضوع خانواده
تشکیل شده است.

برای پیوستن کمپین روز جهانی خانواده کلیک کنید 

برای شرکت در نظرسنجی کلیک کنید 

 گروه سنجآپ