آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

شغل چیست؟

تعریف شغل
تعریف شغل

تعریف علمی شغل گروهی از وظایف به هم مرتبط برای به انجام رساندن یک هدف مشخص را شغل می گویند. که در ازای انجام آن به فرد پرداخت می شود. کار عبارت است از...

بیشتر

مروری بر اجزای یک پرسشنامه اثربخش و سوالات دموگرافیک

هدف از این مقاله ارتقای سطح  آگاهی درباره مسائل مربوط به پرسشنامه ، نظرسنجی و ارزیابی روانسنجی می باشد. همچنین ارائه استراتژی هایی است که بتوانند محققین را قادر به طراحی و توسعه هرگونه...

بیشتر

تحلیل محتوا

تحلیل محتوا
تحلیل محتوا

تحليل محتوا چیست؟ تحلیل محتوا يکی از انواع تحقيق است که برای بیان و بررسی پیام های ارتباطی بکار می رود. تحلیل محتوا شامل موارد زیر می باشد: عينی (Objective): قابل اندازه گيری، واضح و مشخص...

بیشتر