نویسنده: الهه مهاجر

سرمایه انسانی

سرمایه انسانی
سرمایه انسانی

سرمایه انسانی چیست؟ سرمایه انسانی ‘Human Capital’ مقیاس ارزش اقتصادی مجموعه مهارت کارکنان است. این مقیاس بر مبنای میزان تولید محصول توسط کارگر است، درصورتی که کار همه افراد یکسان باشد. البته در مفهوم سرمایه...

بیشتر

استاندارد توسعه منابع انسانی

استاندارد توسعه منابع انسانی
استاندارد توسعه منابع انسانی

هیأت بهره وری و استانداردهای سنگاپور به منظور قوت بخشیدن به زیر ساختار توسعه نیروی انسانی سازمان ها و افزایش رقابتی شدن آن ها، استاندارد توسعه منابع انسانی را در دسامبر سال ۱۹۹۷ تدوین...

بیشتر

اثربخشی کارمندیابی

اثربخشی کارمندیابی
اثربخشی کارمندیابی

برخی سازمان‌ها در جذب داوطلبان شغلی مناسب، بهتر از رقبای خود عمل می‌کنند. این سازمان‌ها از کارمندیابی به عنوان ابزاری استفاده می‌کنند که آنها را شناسایی بهترین کارکنان و در نتیجه افزایش سودآوری کمک...

بیشتر

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی نیروی انسانی چیست؟ برنامه ریزی نیروی انسانی یا HRP یا Human Resource Planning روند مداوم و مستمر برنامه ریزی سیستماتیک است تا بهینه ترین راه ممکن برای استفاده از ارزشمندترین دارایی سازمان...

بیشتر

والت دیزنی و ۴ ابزار مدیریت عملکرد

ارزیابی عملکرد والت دیزنی
ارزیابی عملکرد والت دیزنی

پادشاه مدیریت عملکرد اخیرا کتابی از فرانک توماس و اولی جانسون به نام “خیال زندگی” خواندم که بسیار جالب بود. این کتاب تحقیق و پژوهشی درباره اصالت و ریشه‌های شخصیت‌های کارتونی دیزنی است. فرانک...

بیشتر

ساختار سازمانی مدیریت منابع انسانی

ساختار سازمانی مدیریت منابع انسانی
ساختار سازمانی مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی و مدل منابع انسانی، پیش نیازهای اولیه برای ساختار سازمانی HR را تعریف می‌کنند. هر سازمانی ساختار سازمانی خود را به طور متفاوتی طراحی می کند و از رویکردهای مختلف برای...

بیشتر

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مدیریت استراتژیک منابع انسانی

تفاوت مدیریت منابع انسانی با مدیریت استراتژیک منابع انسانی در این مقاله با تعریف مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی به بررسی تفاوت‌های این دو می‌پردازیم. مدیریت استراتژیک منابع انسانی چند گام...

بیشتر

انگیزه کارکنان

انگیزش کارکنان
انگیزش کارکنان

انگیزش کارکنان سطح انرژی، تعهد و خلاقیتی است که کارکنان شرکت در کار خود دارند. پیدا کردن راه‌هایی برای ایجاد انگیزه کارکنان همیشه یک نگرانی مدیریتی است. چرا که گاهی اقتصاد در حال رشد است...

بیشتر

ارزیابی عملکرد

چگونه ارزیابی عملکرد کنیم؟
ارزیابی عملکرد چگونه است؟

تعریف ارزیابی عملکرد به فرایندی که با هدف تشخیص درجه کفایت و لیاقت کارکنان در سازمان، انجام می‌گیرد، ارزیابی عملکرد (Performance measurement)  می گویند. در این فرآیند فرد از نظر اجرایی در وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها...

بیشتر