ارزیابی 360 درجه کارکنان

ارزیابی ۳۶۰ درجه کارکنان ارزیابی ۳۶۰ درجه عبارت است از: سنجش نسبی عملکرد شغلی و رفتاری فرد در یک دوره زمانی معین، و دریک گروه کاری مشخص از طریق بازخوردگیری مستقیم از دیگر اعضا را ارزیابی عملکرد به روش ۳۶۰ درجه می‌گویند. امروزه در سیستم­‌های پویا و زنده، این شیوه...

ساخت ارزیابی عملکرد 360 درجه سامانه سنجمان

مقدمه ارزیابی عملکرد منابع انسانی لازمه بهبود راندمان فعالیت  سازمان است. مدیران در سازمان ها می خواهند بدانند چرا برنامه هایشان به صورت دلخواه پیش نمی رود یا کدام بخش ها دارای وضعیت بهتری از لحاظ منابع انسانی هستند و چه میزان به پیشبرد اهداف سازمان کمک می کنند....
کارگروهی در سازمان

کارگروهی در سازمان

تعریف کارگروهی همواره در سازمان ها دو مفهوم کارگروهی و گروه کاری اشتباها تفسیر می شوند. گروه کاری شامل جلسات، همایش ها وکلاس های آموزشی است که چندنفر با هدف مشترک، هم مسیر می شوند و در یک گروه قرار می گیرند و یک نفر راهنما دارند . گروه به تعداد کوچکی از افراد می گویند...
ارزیابی عملکرد منابع انسانی

ارزیابی عملکرد منابع انسانی

ارزیابی عملکرد منابع انسانی اگر می خواهید رضایت شغلی کارکنان را ارزیابی کنید، بازخوردی در مورد مزایای شرکت دریافت کنید، عملکرد شغلی منابع انسانی را ارزیابی کنید. قالب های تخصصی ما برای شروع کار ارزیابی عملکرد منابع انسانی شما را آسان می کند. و تجزیه و تحلیل قدرتمند ما...