برچسب: حجم نمونه

سطح اطمینان ۹۵ درصد

سطح اطمینان 95 درصد
سطح اطمینان 95 درصد

  سطح اطمینان ۹۵ درصد احتمالا بارها و بارها در مقالات و پژوهش های مختلف، اینفوگرافی ها، اینترنت و گزارش های آماری با کلمه سطح اطمینان روبه رو شده اید. برای مثال، یک نظرسنجی...

بیشتر

معنی داری آماری  (Statistically Significant) در نظرسنجی  

معنی داری آماری  (Statistically Significant) در نظرسنجی  

معنی داری آماری (Statistically Significant) چیست؟ این واژه برای بسیاری از افراد گیج کننده است.  به همین دلیل قبل از بررسی موضوع این مقاله که چگونه نظرسنجی معنی داری داشته باشیم به بررسی مفهوم...

بیشتر