استخدام منابع انسانی ( انواع، فرآیند و نکات)

با ما استخدام کنید برای دریافت دمو کلیک کنید استخدام افراد با صلاحیت‌ها، مهارت‌ها و تجربیات مناسب برای موقعیت‌های شغلی موجود در موفقیت بلندمدت سازمان‌ها بسیار مهم است. آنها ممکن است دپارتمان‌های منابع انسانی (HR) خود را برای انجام کار استخدام منصوب کنند یا کار استخدام...

مصاحبه استخدامی

برای استخدام افراد شایسته و واجد شرایط نمی توان مصاحبه استخدامی را نادیده گرفت و آن را باید جزء حیاتی فرآیند استخدام دانست. به همین دلیل متخصصان منابع انسانی و مدیران استخدام باید در مورد نحوه‌ی انجام موثر مصاحبه ها به خوبی آگاه باشند. در این مقاله مروری بر روش های...

سیستم ردیابی کارجویان (ATS) چیست؟

تعریف سیستم ردیابی کارجویان (ATS) سیستم ردیابی کارجویان (ATS) سیستمی برای مدیریت فرآیند استخدام کارجویان از ارسال شغل تا پر کردن فرم‌های سازمان است. این سرویس به ساخت‌یافتگی فرآیند استخدام و قابل جستجو شدن اطلاعات کارجویان کمک می کند. این سامانه‌ همانطور که از اسمش بر...
فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی

فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی

برنامه ریزی فرآیند استخدام همانطور که در مقاله تجزیه و تحلیل شغل بیان شد. سازمان براساس نیاز و اهداف پیشرو ابتدا طرح شغل را تهیه و سپس سمت جدید را معرفی میکند. بعد از آن فرآیند استخدام شروع می شود. در روند استخدامی، سازمان به دنبال بهترین گزینه از متقاضیان بالقوه است....