نوع: تصویر

آمار جمعیت ایران

آمار جمعیت ایران در سال ۲۰۱۷ ۸۰,۷۳۲,۳۳۰   آمار جمعیت ایران بر اساس آخرین برآورد سازمان ملل ۸۰٫۷۲۶٫۷۴۸ نفر است. آمار جمعیت ایران برابر ۰۸/۱ درصد از جمعیت کل جهان می باشد. بر اساس...

بیشتر

سیزده به در مبارک

سیزده به در مبارک
سیزده به در مبارک

سیزده به در مبارک  سيزده، روز پايان دوره جشن هاي نوروزي است. درايـن روز مردم بنابر يك سنت فرهنگي از خانه ها بيرون و بـه دشت و صحرا و باغ مي روند. تا آخـرين...

بیشتر

نظرسنجی _بخش چهارم_قابلیت اعتماد و اعتبار

پایایی و روایی نظرسنجی
پایایی و روایی نظرسنجی

نظرسنجی _بخش چهارم_قابلیت اعتماد و اعتبار قابليت اعتماد (پايايي يا Reliability)  و همچنين اعتبار (روايي يا Validity) نظرسنجی يا هر ابزار اندازه گيري دیگر، از موضوعات بااهمیت در جمع آوري اطلاعات و مشاهدات مي‌باشد كه دقت...

بیشتر

طراحی سوالات نظرسنجی _ بخش سوم از آموزش نظرسنجی

طراحی سوالات نظرسنجی
طراحی سوالات نظرسنجی

طراحی سوالات نظرسنجی : سوالات نظرسنجی یک وسیله اندازه گیری برای آنچه که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست. برای اینکه نتایج مفید و معنی داری داشته باشیم، سوالات مطرح شده باید دو ویژگی داشته...

بیشتر

دیجیتال مارکتینگ : چگونه احساسات و عواطف را در اثربخشی بیشتر دیجیتال مارکتینگ بکار بگیریم؟

چگونه احساسات و عواطف را در اثربخشی بیشتر دیجیتال مارکتینگ بکار بگیریم؟
چگونه احساسات و عواطف را در اثربخشی بیشتر دیجیتال مارکتینگ بکار بگیریم؟

?دیجیتال مارکتینگ در جستجوی استفاده از از ابزارهای مختلفی است که فاصله شما را با کاربر کاهش دهد اما فاکتوری که واقعا می تواند بر روی کاربر شما موثر باشد و فاصله را کم...

بیشتر

نظرسنجی آنلاین _ سنجآپ

نظرسنجی آنلاین _ سنجآپ
نظرسنجی آنلاین _ سنجآپ

باگسترش و توسعه شبکه جهانی اینترنت، گمانه زنی و نظرسنجی­های اینترنتی جای خود را در میان روش­های سنتی نظرسنجی و افکار سنجی باز کرد. نظرسنجی اینترنتی به عنوان شیوه ای مدرن به منظور آمارگیري...

بیشتر

راه های توزیع و پخش نظرسنجی

راه های توزیع و پخش نظرسنجی
راه های توزیع و پخش نظرسنجی

راه های توزیع و پخش نظرسنجی : برای ارسال نظرسنجی چه راه هایی وجود دارد؟ با چه روش هایی می توانید یک نظرسنجی را برای پاسخ دهنده ها ارسال کنید؟ سوالات طراحی شده، تعداد...

بیشتر