گذرگاه ابریشم پارسی

کارگزاری رسمی بیمه گذرگاه ابریشم پارسی

گذرگاه ابریشم پارسی

شرکت کارگزاری رسمی بیمه گذرگاه ابریشم پارسی باتجریه چندین ساله درصنعت بیمه و بکارگیری و آموزش نیروها و کارشناسان زبده، به عنوان مشاور و وکیل بیمه گذاران درحوزه بیمه های بازرگانی داخلی وبین المللی به ارائه خدمات بیمه ای می پردازد.از بدو تاسیس، تخصص، طراحی و ارائه خدمات نوین بیمه ای به عنوان محور فعالیتهای شرکت قرار گرفت و در ادامه، ارتقاء دانش فنی و حضور فعال درحوزه های خاص صنعت بیمه سبب شد تا این کارگزاری، روند رو به رشد خود را حفظ و دربین ده شرکت برتر کارگزاری بیمه کشور قرار گیرد.

لیست فرصت‌های شغلی
مسئول دفتر

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس بیمه

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس بیمه اموال

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس امور پشتیابی و تدارکات (آقا)

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس بیمه های درمان

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس بیمه‌های اموال و مسئولیت

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس فروش بیمه

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مدیر مالی

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران