حمید خیری

حمید خیری

لیست فرصت‌های شغلی
کارشناس فنی

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : اروميه