پارسا موتور سامان

پارسا موتور سامان

لیست فرصت‌های شغلی
واحد پشتیبانی و لجستیک فروش

6 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
تحلیلگر داده

1 هفته پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مدیر واحد ارتباط با مشتریان

6 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
کارشناس تولید محتوا

6 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس فروش

6 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
کارشناس واحد IT

6 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مسول دفتر

1 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارپرداز

6 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس اسناد

6 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس مالی

6 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
خودروبر

6 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس فنی

6 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس تبلیغات و بازاریابی

6 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
میز خدمات فروش

6 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس فنی خودرو

6 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مدیر فروش

6 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مدیر بازاریابی و تبلیغات

6 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران