پارسا موتور سامان

پارسا موتور سامان

لیست فرصت‌های شغلی
کارشناس فنی خودرو

10 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس فنی

9 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
مدیر منابع انسانی

2 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
کارشناس طرح و برنامه

3 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
میز خدمات فروش

9 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
پروموتر

3 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
مدیر فنی

3 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
مدیر فروش

10 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
واحد پشتیبانی و لجستیک فروش

9 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
تحلیلگر داده

4 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مدیر واحد ارتباط با مشتریان

9 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
کارشناس تولید محتوا

10 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس فروش

9 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
کارشناس واحد IT

9 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مسول دفتر

5 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارپرداز

9 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس اسناد

9 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس مالی

9 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
خودروبر

9 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس تبلیغات و بازاریابی

9 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
مدیر بازاریابی و تبلیغات

10 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران