پارسا موتور سامان

پارسا موتور سامان

لیست فرصت‌های شغلی
کارشناس تولید محتوا

2 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مدیر بازاریابی و تبلیغات

2 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس فنی خودرو

2 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
مدیر فروش

2 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس گارانتی

2 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
میز خدمات فروش

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
میز خدمات IT

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس توسعه نرم افزار

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
واحد IT

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
واحد پشتیبانی

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
واحد ارتباط با مشتریان

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
واحد فنی

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
واحد تبلیغات و بازاریابی

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
واحد خرید و فروش

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس محتوای سایت

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس تولید محتوا

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس تبلیغات و بازاریابی

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس فنی

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس CRM

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس مالی

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس اسناد

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
مسول پارکینگ

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
خودرو بر

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارپرداز

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
خودروبر

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص
کارشناس فروش

1 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : نامشخص