آسمان ورزش

ورزش برای همه

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: بازاریاب

مدل همکاری: پاره وقت

شهر: تبريز

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

بازاریاب محصولات آدیداسشرایط احراز:

درخواست