عرفان فیلم

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: مدیر دفتر

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات :

مدیریت دفتر و انجام امور  اداری و راه اندازی و نگهداری سیستم ها و شبکه با روابط عمومی 


شرایط احراز:

درخواست