عرفان فیلم

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مدیر دفتر

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

مدیریت دفتر و انجام امور  اداری و راه اندازی و نگهداری سیستم ها و شبکه با روابط عمومی 


شرایط احراز:

درخواست