لیمومی

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مشاور

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

مشاور تمام وقت بیماران لیمومی 

کار در منزل

لپ تاب داشته باشد


شرایط احراز:

توانا در زمینه ی مشاوره

درخواست