جاب با ما

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: برنامه نویس Node.js

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

برنامه نویسی Node.js   حرفه ای در محیط کاری  پویا و مناسب


شرایط احراز:

تسلط به frontend   امتیاز محسوب میشود.

درخواست