دموی سنجمان

توسعه مهم‌ترین سرمایه سازمان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: برنامه نویس اندروید

مدل همکاری: کارآموزی

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

پروژه ی برنامه نویس 

درخواست