شهر نرم افزار

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس فروش و بازاریابی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: شيراز

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

کارشناس فروش و بازاریابی 


شرایط احراز:

درخواست