شهر نرم افزار

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: کارشناس فروش و بازاریابی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: شيراز

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

کارشناس فروش و بازاریابی 


شرایط احراز:

درخواست