شهر نرم افزار

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: منشی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: شيراز

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

منشی 


شرایط احراز :

درخواست