کاراطب

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس فروش تلفنی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

کارشناس فروش تلفنی در زمینه تجهیزات پزشکی


شرایط احراز :

درخواست