شرکت پخش داروئی اکسیر

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس بازرگانی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

کارشناس بازرگانی

درخواست