انتشارات جنگل

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس رشته زبان های خارجی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

کارشناس رشته زبان های خارجی  ترجیحا انگلیسی


شرایط احراز:

درخواست