موسسه آموزشی ره صفا سیر

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: محصل اموزشگاه

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

جذب محصل برای مرکز اموزشی مطابق با استاندارد های مرکز

درخواست