اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: کارشناس نظارت بر حفاری اکتشافی

شهر: مهريز

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

مدل همکاری: تمام وقت

شهر محل کار : يزد - مهريز

روز و ساعت کاری: 44 ساعت در هفته

میزان سابقه کاری مرتبط:حداقل 3 سال

جنسیت: ترجیحاً آقا

تسلط در سنگ شناسی ، آشنایی با حفاری اکتشافی و لاگ مغزه ها


 


فعالیت‌های شغلی:

نظارت بر حفاری اکتشافی و تهیه لاگ گمانه ها

پیاده کردن گمانه و کنترل پیمانکاران حفاری

Powered by