توسعه انرژی پتروالکتریک

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس بازرگانی (خرید)

مدل همکاری: توافقی

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

کارشناس بازرگانی 

(خرید)


شرایط احراز:

حداقل ۳ سال سابقه مرتبط و آشنا به روال خرید و بازار

درخواست