شرکت IRMALL

فروشگاه اینترنتی

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مسئول دفتر(خانم)

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

مسئول دفتر(خانم)


شرایط احراز:


فعالیت‌های شغلی:

درخواست