آسان پرداخت

شرکت سازنده اپلیکيشن آپ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مسئول بودجه و گزارشات

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

مسئول بودجه و گزارشات


شرایط احراز :

درخواست