دموی سنجمان

توسعه مهم‌ترین سرمایه سازمان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: حسابدار

مدل همکاری: پاره وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

JD


شرایط احراز :

JC


فعالیت‌های شغلی :

JA

درخواست