سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مدیر بازاریابی و تبلیغات

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

تولید محتوای تبلیغاتی جهت تبلیغات محیطی و فضای مجازی

مدیریت اجرای تبلیغات

Digital marketing

مدیریت اقدامات مختلف با هدف بازاریابی


درخواست