سوییچ

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: مدیر بازاریابی و تبلیغات

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

تولید محتوای تبلیغاتی جهت تبلیغات محیطی و فضای مجازی

مدیریت اجرای تبلیغات

Digital marketing

مدیریت اقدامات مختلف با هدف بازاریابی


درخواست