گذرگاه ابریشم پارسی

کارگزاری رسمی بیمه گذرگاه ابریشم پارسی

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: مسئول دفتر

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

مسلط به امور دفتری

 مسلط به نامه نگاری

روابط عمومی بالا

 ICDLمسلط به 

امین، رازدار و صادق

پیگیر و با دقت

ظاهری آراسته


شرایط احراز:

تحصیلات : لیسانس

سابقه کار: حداقل 4 سال


درخواست