نیکان 43

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: طراحی کسب و کار

مدل همکاری: پروژه‌ای

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

طراحی و تدوین مدل‌های کسب و کار

درخواست