گذرگاه ابریشم پارسی

کارگزاری رسمی بیمه گذرگاه ابریشم پارسی

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس بیمه

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

کارشناس بیمه در زمینه اموال و مسئولیت شرایط احراز :


فعالیت‌های شغلی :

درخواست