دموی سنجمان

توسعه مهم‌ترین سرمایه سازمان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس پشتیبانی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

جهت پشتیبانی از نرم افزار های کاربردی


شرایط احراز :

5 سال سابقه کار

لیسانس مهندسی یا IT
فعالیت‌های شغلی :

پاسخ گوسس به مشتریان

روحیه همکاری


درخواست