پارسا موتور سامان

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس تولید محتوا

مدل همکاری: توافقی

شهر: نامشخص

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

<p>عکاسی از خودروها</p><p>تدوین و <span style="font-family: Muli, Helvetica, Arial, sans-serif; display: inline !important;">آماده سازی</span><span style="font-family: Muli, Helvetica, Arial, sans-serif; display: inline !important;"> عکس ها</span></p><p><span style="font-family: Muli, Helvetica, Arial, sans-serif; display: inline !important;">تدوین و تولید کلیپ، موشن گرافیک، اینفو گرافیک و سایر محتواهای تصویری جهت تبلیغات در وب  و فضاهای مجازی</span></p><span style="font-family: Muli, Helvetica, Arial, sans-serif; display: inline !important;"><br></span>

درخواست