اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: مسئول دفتر

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

مسئول دفتر 


شرایط احراز:

حداقل سه سال سابقه کاری 

دارای روابط عمومی بالا 

 و اینترنت officeمسلط به 

درخواست