اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مسئول دفتر

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

مسئول دفتر 


شرایط احراز :

حداقل سه سال سابقه کاری 

دارای روابط عمومی بالا 

 و اینترنت officeمسلط به 

درخواست