اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارشناس پشتیبانی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

کارشناس پشتیبانی  تلفنی نرم افزار  


شرایط احراز :

 لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی صنایع 

(آشنا با مباحث مهندسی صنایع (برنامه ریزی تولید و نت 

SQL Serverآشنا با نرم افزارهای پایگاه داده (ترجیحا

روابط اجتماعی بالا

ERPآشنا با مفاهیم 

درخواست