sanjeman

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: حسابدار

مدل همکاری: توافقی

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

  

در حال حاضر حسابدار حرفه ای می باشم در شغل خود


شرایط احراز:

با توجه به تجربه ای که درام و خواهان فعالیت در جا ای جدید برای کسب تجربیات جدید 


فعالیت‌های شغلی:

به مدت هشت سال در شرکتهای خصوصی فعالیت کرده ام در تمامی زمینه ها و  خزانه حقوق فروش ارزش افزوده بیمه مالیات حقوق و عملکرد 

درخواست