گیلدا تا

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: دستیار مدیر داخلی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

مدیر دفتر و هماهنگی امور فرآیندهای کاری


شرایط احراز :

توان تفکر سریع - تفکر تحلیلی - و دیگر شایستگی های شغلی برای هماهنگی امور صادرات و فروش، میان بخش های مربوطه در مجموعه


فعالیت‌های شغلی :

صادرات - هماهنگی بنادر - هماهنگی با واحد های مالی و اسناد مربوط به هر مورد معامله و ارسال بار تا مقصد - کلیه امور اداری

درخواست