گیلدا تا

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مسئول مالی

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

مسئول مالی (میانی) برای انجام کلیه امور مالی


شرایط احراز :

توانایی انجام کار با نرم افزارهای لازم، سرعت عمل، توان تحلیل، دقت بسیار بالا، و دیگر شایستگی های شغلی


فعالیت‌های شغلی :

صادرات - فروش

درخواست