گذرگاه ابریشم پارسی

کارگزاری رسمی بیمه گذرگاه ابریشم پارسی

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: کارشناس بیمه‌های اموال و مسئولیت

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

 پیگیری سفارشات مشتری در حوزه بیمه‌های اشخاص، مسئولیت و اموال

(...کارشناسی صدور (استعلام نرخ و شرایط، بررسی، تحقیق و

مشاوره خسارت در زمان وقوع آن


شرایط احراز:

سابقه کار مرتبط در ستاد و یا شعب بیمه 4 سال

دارای گواهینامه های آموزشی در زمینه بیمه های مختلف

درخواست