توپ مارکت

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: مسئول آموزش

مدل همکاری: توافقی

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

مدل همکاری:توافقی
شهر: تهران - تهران
رنج حقوق درخواستی:2 - 1.5 میلیون تومان
تسهیلات و مزایا:بیمه
روز و ساعت کاری:شنبه تا چهارشنبه 7 الی 17
میزان سابقه کاری مرتبط :3
جنسیت:فقط آقا
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ: الزامی نیست

درخواست