مادیران

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: اپراتورتولید

مدل همکاری: تمام وقت

شهر: ساوجبلاق

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

مدل همکاری:تمام وقت
شهر: البرز - ساوجبلاق
رنج حقوق درخواستی:2 - 1.5 میلیون تومان
تسهیلات و مزایا:بیمه,سرویس ایاب و ذهاب,وام,پاداش
روز و ساعت کاری:شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17
میزان سابقه کاری مرتبط :0
جنسیت:فقط آقا
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ: الزامی نیست

درخواست