کولا

اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان: gtdg

مدل همکاری: توافقی

شهر: تهران

اطلاعات تکمیلی

توضیحات:

مدل همکاری:توافقی
شهر: تهران - تهران
رنج حقوق درخواستی:1.5 - 1 میلیون تومان
تسهیلات و مزایا:
روز و ساعت کاری:شنبه تا چهارشنبه 8 الی 17 و پنجشنبه 8 الی 12
میزان سابقه کاری مرتبط :0
داشتن ﺳﺎﺑقه ﮐﺎری در ﮔروه ﺷﻐﻠﯽ: الزامی نیست

درخواست