اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: اپراتور

مدل همکاری: توافقی

شهر: نامشخص

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

پاسخگویی تلفن، تکمیل رزرواسیون

درخواست