اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: کارمند بازاریابی

مدل همکاری: توافقی

شهر: نامشخص

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

فردی علاقمند به بازاریابی و آماده برای ساخت شخصیت شغلی خود


شرایط احراز:

انگیزه کافی


فعالیت‌های شغلی:

تمام امور مربوط به بازرگانی

درخواست