اطلاعات موقعیت شغلی

عنوان موقعیت شغلی: مهندس فناوری و اطلاعات

مدل همکاری: توافقی

شهر: نامشخص

اطلاعات شغلی

توضیحات شغلی :

آشنایی کامل به شبکه و سرور


شرایط احراز :

فوق لیسانس یا دکتری


فعالیت‌های شغلی :

پشتیبانی شبکه های داخلی

درخواست