مرتضی خواجوی

مرتضی خواجوی

لیست فرصت‌های شغلی
کارشناس کسب و کار

1 سال پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران