ره آورد تجهیز پرشیا

ره آورد تجهیز پرشیا

واردات و توزیع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و تخصصی در زمینه ی آنزیم ها اسیدهای آمینه ، بیولوژی ، میکروبیولوژی

لیست فرصت‌های شغلی
کارشناس فروش

1 سال پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران