صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

لیست فرصت‌های شغلی
کارشناس فروش UPS( آشنا به دوربین مدار بسته)

9 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران