سنجمان

توسعه مهم ترین سرمایه سازمان

سنجمان

سنجمان سرویس ابری مدیریت منابع انسانی شرکت‌ها با مدل (SaaS) است که به مدیران سازمان کمک می‌کند تا با استفاده از راهکارهای آنلاین و امکانات هوشمند و محتوای بومی موجود در سنجمان، فرآیندهای منابع انسانی سازمان خود را به سادگی مدیریت کرده و متناسب با اهداف از پیش تعیین‌شده بهینه کنند.

لیست فرصت‌های شغلی
حسابدار

1 هفته پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس دفتر فنی

1 هفته پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارآموز Laravel - Backend

11 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
حسابدار

2 هفته پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
حسابدار

1 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارآموز دیجیتال مارکتینگ

4 ماه پیش
مدل همکاری : کارآموزی
شهر : تهران
کارآموز Front-End

11 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
کارآموز منابع انسانی و محتوا

1 سال پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران