سنجمان

توسعه مهم ترین سرمایه سازمان

سنجمان

سنجمان سرویس ابری مدیریت منابع انسانی شرکت‌ها با مدل (SaaS) است که به مدیران سازمان کمک می‌کند تا با استفاده از راهکارهای آنلاین و امکانات هوشمند و محتوای بومی موجود در سنجمان، فرآیندهای منابع انسانی سازمان خود را به سادگی مدیریت کرده و متناسب با اهداف از پیش تعیین‌شده بهینه کنند.

لیست فرصت‌های شغلی
کارآموزی محتوا (99)

2 هفته پیش
مدل همکاری : کارآموزی
شهر : تهران
سرپرست منابع انسانی

2 هفته پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
تولید محتوا روانشناسی

2 هفته پیش
مدل همکاری : پاره وقت
شهر : تهران
برنامه‌نویس Front-End

3 هفته پیش
مدل همکاری : پاره وقت
شهر : تهران
مهندس نرم افزار و برنامه نویس لاراول

1 هفته پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
تست مرداد

1 هفته پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
برنامه نویسی وب و لاراول

6 ماه پیش
مدل همکاری : کارآموزی
شهر : تهران
تست 2021

2 ماه پیش
مدل همکاری : پاره وقت
شهر : دشتي