سنجمان

توسعه مهم ترین سرمایه سازمان

سنجمان

سنجمان سرویس ابری مدیریت منابع انسانی شرکت‌ها با مدل (SaaS) است که به مدیران سازمان کمک می‌کند تا با استفاده از راهکارهای آنلاین و امکانات هوشمند و محتوای بومی موجود در سنجمان، فرآیندهای منابع انسانی سازمان خود را به سادگی مدیریت کرده و متناسب با اهداف از پیش تعیین‌شده بهینه کنند.

لیست فرصت‌های شغلی
کارآموز Front-End

1 سال پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
حسابدار

2 ماه پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
کارآموز دیجیتال مارکتینگ

6 ماه پیش
مدل همکاری : کارآموزی
شهر : تهران
کارآموز Laravel - Backend

1 سال پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
حسابدار

2 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارشناس دفتر فنی

2 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارآموز منابع انسانی و محتوا

1 سال پیش
مدل همکاری : توافقی
شهر : تهران
حسابدار

2 هفته پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران
کارآموز برنامه نویسی وب و لاراول

1 ماه پیش
مدل همکاری : کارآموزی
شهر : تهران
حسابدار

3 ماه پیش
مدل همکاری : تمام وقت
شهر : تهران