تاریخ : 97/04/04

سنجمان

آزمون کتل

سامانه جامع منابع انسانی
سنجمان

تست روانشناسی کتلدرباره تست کتل

ریموند برنارد کتل Reymond Bernard Cattel در طی سه دهه به کمک پرسش‌نامه‌، آزمون‌ی شخصیت و مشاهده رفتار در شرایط واقعی زندگی، گسترده‌ترین مطالعه را درباره صفات شخصیت انجام داد.کتل، ساختار روانی را واحد اصلی بررسی شخصیت می‌دانست و معتقد بود که هدف نظریه شخصیت باید پیش‌بینی رفتار آدمی در شرایط و اوضاع و احوال معین باشد.

محور اصلی نظریه کتل، تمایزی است که میان دو نوع صفات صوری surface traits و صفات پایه یا عمقی source trait قایل می‌شود. صفات صوری، مجموعه‌ای از ویژگی‌ی رفتار هستند که آشکار و ظاهری‌اند و دوام و ثبات آن‌ بسیار کم است و در اثر ارتباط صفات عمقی با یکدیگر حاصل می‌شوند. صفات عمقی، منبع و سرچشمه صفات صوری و علت‌ی واقعی رفتار آدمی هستند. این صفات بادوام‌ بوده و از نظر کتل اهمیت بیشتری دارند. زیرا به صورت عوامل و پدیده‌ی زیربنایی شخصیت عمل می‌کنند. صفات عمقی دو دسته‌اند:

کتل 16 عامل یا صفت را به عنوان عوامل اصلی یا صفات عمقی شخصیت شناسایی کرد. وی برای هر یک از عوامل دو نام در نظر گرفته(به صورت صفات متضاد)، یکی برای نمره بالا و دیگری برای نمره پایین:

صفات متقابل آزمون کتل

کتل، برای اندازه‌گیری این 16 صفت، پرسش‌‌نامه‌ای تهیه کرده موسوم به "پرسش‌نامه 16 عاملی شخصیت" که سطح هر یک از این عوامل را در فرد می‌سنجد.

عامل مرتبه اول

خودخواهی

تفکر عینی

ناپایداری هیجانی

سلطه پذیری

گوشه‌گیری

قانون‌گریزی

محتاط بودن

منطقی بودن

خوش‌باوری

عملگرایی

خودافشاگری

آسودگی

محافظه‌کاری

جمع‌گرایی

بی‌نظمی

خونسردی

4
4
6
6
5
6
7
7
5
10
3
9
6
4
4
6

حمایتگری

تفکر‌انتزاعی

پایداری‌هیجانی

سلطه‌گری

سرزندگی

قانون‌مداری

جسور‌بودن

احساساتی‌بودن

بدگمانی

خیال‌پردازی

زیرکی

نگرانی

تحول‌گرایی

فردگرایی

نظم

چابکی

صفات بارز شخصیتی شما در عوامل مرتبه اول


عنوان روابط اجتماعی توانایی ها
جسور‌بودن جامعه طلبی است گروه جو، که به دنبال دستیابی به هیجان هر چه بیشتر در روابط خویش با محیط است. میل دارد خود را در رأس دیگران قرار دهد و واجد روحیه‌ای است ماجراجویانه که با حساسیت پایین به تهدید و خطر همراه است. حساسیت کمتری به منهیات اجتماعی دارد و رغبت هایش نسبت به دیگری و جنس مخالف واقع گرایانه است. میل به پرسه زنی و انتقاد به دوستان کم حرفی ، از دیگر مشخصه های این گروه از افراد است. فروشنده‌ها وخلبان‌ها بیشتر از این گروه هستند. رغبت‌های هنری و احساسی در بیشتر افرادی که به این قطب گرایش دارند، دیده می‌شود.
احساساتی‌بودن علاقه‌مند به زندگی گروهی، که سعی در جلب توجه دیگران، به سوی خویش دارد. باید به رگه «گریز از واقعیت»در این افراد توجه داشت. این افراد هم چون «کشتن» یکی از رمان های «تولستوی» می باشند، که به واقعیت رقت‌آوری که در صحنه تئاتر روی می‌دهد، گریه می‌کند، درحالی که کالسکه رانش در بیرون دارد از سرما تا سرحد مرگ منجمد می‌شود. فردی آرمانی‌نگر، با نقطه نظرهای اجتماعی و سیاسی که بر علیه هر نوع واقع‌نگری محض است. فقدان نیاز به مجازات مجرمین، واجد باورهای «روسو گونه» در خوب بودن فطری انسانی و دریافت دنیا به منزله محلی پر آرامش. این افراد ذهنی شهودی و غیر منضبط، تخیلی لبریز شونده و واجد باورهایی هستند که منطقا به دنبال امیال دوره کودکی می باشند. در گروه‌های کوچک، با اصطلاحاتی نظیر پرت شدن از موضوع و بازداشتن گروه در رسیدن به یک تصمیم، از این افراد شکایت می‌شود. از سوی دیگر باید بپذیریم، که برخی از محصولات تمدن فقط در گرمای چنین حساسیتی، قابل رشد می باشند و ثابت گردیده است که این گروه با خلاقیت‌های هنری و علمی مربوط بوده و هنرمندان و دانشمندان نسبت به گروه بهنجار از حساسیت هیجانی بیشتری برخوردارند. به هر حال در گرایش به این قطب رغبت‌های زیبا شناختی و ظرافت‌های زنانه، باز شناخته شده است.
خیال‌پردازی فردی که به این قطب گرایش دارد، شخصی است که راه خود را دنبال می کند، بدون آنکه به قرارداد و خواسته‌های زندگی جمعی، توجهی داشته باشد و در عین حال بیانگر توقعات خویش، نسبت به دیگران است. پیچیدگی در افکار خویشتن و عدم تمایل به تغییر عقاید دارند. در پاسخ دادن، بی رحم هستند. احساس مسئولیت ندارند ولی بدنبال کاری می‌روند که احتمالا از نظر خودشان بسیار درست تلقی می‌گردد.
خودافشاگری افراد با گرایش به این قطب، واجد علاقمندی به دیگران بوده و در روابط شان آسان-گیر می‌باشند. افرادی کم‌مهارت و فاقد ذوق معین هستند.
نگرانی این افراد با جدال‌های درونی روبروست که او را در معرض تجسمات و برانگیختگی‌هایی قرار می‌دهد که قابل کنترل و مهار نمی‌باشند. فرد در برابر واکنش به این جدال‌های درونی، به نقادی درونی خویش می‌پردازد و در ارزیابی‌هایش همواره با کم ارزندگی (احساس کهتری) مواجه می‌گردد (یأس‌ها و پشیمانی‌ها). اضطراب شناور، افسردگی اضطرابی، هراس و ضعف روانی از جمله اختلالاتی می باشند، که در گرایش افراطی به این قطب بازیافته شده است. گروه روان‌آزرده‌ها و بزهکاران این عامل را بیشتر بروز می‌دهند. این افراد به‌طور مداوم نگران وقوع اتفاقی هستند. موضوع این نگرانی‌ها می‌تواند بسیار متنوع باشد: نگرانی از بیمار شدن فرزندان، نگرانی از مرگ یکی از آشنایان، نگرانی از ته‌گرفتن غذا،...

عامل مرتبه دوم

درون‌گرایی

آرامش

انعطاف پایین

وابستگی

کنترل بیرونی

ناسازگاری

پیروی

خلاقیت پایین

6.1
6.5
2.9
5.6
5.1
2.6
3.9
7.6

برون‌گرایی

نگرانی

انعطاف‌ بالا

استقلال

کنترل‌درونی

سازگاری

رهبری

خلاقیت بالا

صفات بارز شخصیتی شما در عوامل مرتبه دوم


عنوان روابط اجتماعی
برون‌گرایی معمولا فردی اجتماعی و اهل رفت و آمد بوده و غیر خوددار و توانا در بوجودآوردن و در حفظ روابط بین فردی می‌‌باشد. این مسئله می‌‌تواند در وضعیت‌‌هایی که نیازمند به این نوع خلق و خو می‌‌باشد مطلوب باشد (به عنوان مثال: فروشندگی)
نگرانی افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می کنند به گونه ای که در کل شناخته شده انداز حیث اضطراب در سطح بالایی می باشند. لازم نیست که آنها فردی عصبی باشند زیرا اضطراب می تواند قایم بر وضعیت باشد اما این احتمال وجود دارد که ناسازگاری‌‌هایی وجود داشته باشد. مثلا آنها ممکن است از میزانی که قادرند خواسته‌‌هایشان را از زندگی تأمین کنند و به آنچه که می‌‌خواهند برسند ناراضی باشند. اضطراب بسیار بالا معمولا مخلّ کارایی و موجب اختلال جسمانی می‌‌باشد.
انعطاف پایین افرادی که در این عامل نمره پایین کسب می کنند اصولا تحت تأثیر عواطفشان قرار می‌‌گیرند. آنها بیشتر افرادی موقّر با علایق فرهنگی و هنری می‌‌باشند. کسانی که نمره پایین به دست می‌‌آورند نسبت به حساسیت خود و دیگران حساس هستند. هرچند که ممکن است در انجام اقدامات خطیر، کند بوده و ترجیح دهند که در خصوص موضوع، بررسی های بیشتری به عمل آورند.
ناسازگاری افرادی که در این عامل نمره پایین به دست می‌‌آورند دارای رفتارهایی هستند که بر احتمال وجود اختلال عصبی دلالت دارد. آن‌‌ها اصولا نگران، مضطرب واکنش‌‌گرا می باشند. هرچند که در ماوراء این رفتارهای مرتبط با اضطراب، افرادی که نمره پایین کسب می‌‌کنند نوعا احساساتی و خود مطرح ساز هستند. این ترکیب از نشانه‌‌ها این را محتمل می‌‌سازد که فردی که نمره پایین کسب می‌‌کند سازگاری با زندگی روزمره را سخت می‌‌بیند.
پیروی اشخاصی که در این عامل نمره پایین به دست می‌‌آورند اصولا فاقد علایمی هستند که به نوعی در رهبران یافت می‌‌شود. این‌‌ها معمولا در مطرح نمودن خود ناتوان هستند. آنها معمولا از منازعه روی گردان بوده و فاقد کنترل فردی برای برآورده ساختن نیازها و انجام کارها در زمان مقرر می باشند.
خلاقیت بالا افرادی که در این عامل نمره بالا کسب می‌‌کنند افرادی خیال پرداز و اهل آزمایش هستند. افراد خلاق معمولا دارای اعتماد به نفس بالا بوده و اغلب اما نه لزوما همه، نسبتا جدی بوده زیاد اهل رفت وآمد نمی‌‌باشند ترجیح می‌‌دهند وقت خود را برای تفکر صرف کنند تا با دیگران. گاهی اوقات افرادی که نمره بالا به دست می‌‌آورند آن قدر خیال پرداز هستند که نمی‌‌توانند محدودیت‌های عملی در استفاده از یک ایده خلاق را ببینند.
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_PI-R

NEO_PI-R
نمونه کارنامه
27900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

تست روانشناسی کتل

Cattell
نمونه کارنامه
14900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی نئو NEO_FFI

NEO_FFI
نمونه کارنامه
13900 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون مایرز – بریگز

MBTI
نمونه کارنامه
9500 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون شخصیت‌شناسی دیسک

DISC
نمونه کارنامه
9400 تومان
شرکت در ازمون
hiting

آزمون هوش هیجانی

Bar-On
نمونه کارنامه
9700 تومان
شرکت در ازمون